Home Články Popis trasy

Popis trasy

Naši trasu k projektu KKSB 2 jsme tak nazvali proto, že prochází všemi místy a budovami, kde se v Šenově učilo a dodnes ještě učí. Také proto, že náš tým je tvořen žáky jedné školy, ale sídlících ve dvou různých budovách, tedy v hlavní budově na náměstí a druhá část na Podlesí.


Šenovská trasa : název „ Ze školy do školy.“

 

Naši trasu k projektu KKSB 2 jsme tak nazvali proto, že prochází všemi místy a budovami, kde se v Šenově učilo a dodnes ještě učí. Také proto, že náš tým je tvořen žáky jedné školy, ale sídlících ve dvou různých budovách, tedy v hlavní budově na náměstí a druhá část na Podlesí.

Úvodem něco z historie šenovského školství.

Podle obecních kronik můžeme datovat počátek školy v Šenově od začátku 18.století, když zde byl vystavěn kostel. Tehdy zde vyučoval místní farář a kostelník a obsahem výuky bylo hlavně náboženství. Mezi léty 1855-1856 byla na náklad místního pána, barona Skrbenského, obce Šenov a okolních vesnic Václavovice a Bartovice, postavena nová zděná škola. V roce 1875 již měla čtyři třídy, což souviselo se zvyšováním porodnosti.

Je také zajímavé, že od roku 1801 do roku 1841 zde byl pouze jeden učitel, který vyučoval přibližně 390 dětí ze Šenova a okolních obcí a placen byl jednak penězi a jednak naturáliemi v podobě chleba, koláčů, vajec a obilí. Další učitelé přišli do Šenova až v onom roce 1841.

Díky stále se zvyšujícímu počtu dětí byla v roce 1900 otevřena nová dvoutřídka v Šenově - Podlesí, která funguje dodnes. Když byl Šenov v listopadu 1938 rozdělen mezi ČSR a Polsko, většina obyvatel se přesunula do české části. S tím také vzrostl počet dětí. Radní se tehdy rozhodli zřídit měšťanskou školu.

Zpočátku existovala pouze na papíře a k vyučování se nouzově využívaly prostory v hostinci Na Horakůvce. Po okupaci zde až do roku 1945 vyučovali němečtí učitelé. Po válce pokračovala výuka nouzově v náhradních budovách až do roku 1958, kdy byla zahájena stavba současné školy. 1.září 1962 byl slavnostně předán do užívání 1.pavilon s 9 třídami a v zimních měsících pak také II.pavilon. Již v druhém pololetí se v obou pavilonech vyučovalo v 17 třídách.

V roce 1997 se na prvním pavilonu přikročilo k dostavbě 2.patra. Dnes už se tak vyučuje ve 27 třídách. V roce 1995 se vybavilo několik odborných vzdělávacích pracovišť. V posledních třech letech škola získala z evropských fondů značné finanční prostředky, které byly využity především k novému vnitřnímu vybavení a celkové modernizaci.


TRASA

Naše trasa tedy začíná u hlavní budovy ZŠ v Šenově na Radničním náměstí. Odtud se vydáme přes krásný zámecký park k baroknímu kostelu Prozřetelnosti Boží, který je nazýván „Perlou Slezska.“

Kostel Prozřetelnosti Boží

GPS :                N 49°47´3.079´´              E 18°22´13.487´´

( 1. zastavení)    

Po prohlídce kostela sejdeme asi 50m z kopce ke staré škole.

Stará škola

GPS :                N 49°47´1.888´´             E 18°22´9.352´´( 2 zastavení – keška).

Úzkým chodníčkem směrem na západ dojdeme k Haltýřskému rybníku.

Šenovské rybníky

GPS :              N 49°47´5.86´´                 E 18°21´51.919´´


( 3. zastavení).

Na jeho hrázi těsně před mostkem odbočíme doprava . Podél pravého břehu potoka a dřevěné ohrady dojdeme až na asfaltovou silnici, po které půjdeme asi 100 m z kopce k dalšímu rybníku a mostu, kde odbočíme doprava. Zde se můžeme rozhodnout zda zvolíme pohodlnou asfaltovou silnici přímo rovně do kopce, nebo se vydáme po polní cestě na severozápad. Tato cesta je mnohem hezčí a zajímavější, protože vede kolem polí a luk a když vyjdeme do kopce až na ulici Pod Čechem naskytne se nám nádherný pohled na téměř všechny obce Slezské brány.Po této ulici vyjdeme až na hlavní silnici Těšínskou a dojdeme na křižovatku ke kruhovému objezdu.

Šenov za války

GPS :            N 49°47´37.925´´        E 18°22´13.656´´


( 4. zastavení)

Podél silnice směrem na Havířov po pohodlném chodníku, dojdeme ke škole na Podlesí, kde naše trasa končí.Odsud se vydáme libovolnou cestou zpět ke škole na náměstí. Celková délka je asi 3 km.

Podrobný popis všech zastavení najdete na dalších stranách.

 

Aktualizováno (Středa, 14 Duben 2010 12:19)

 
Hlavní nabídka